ارائه سرویس گواهی سرور SSL\TLS

درباره گواهی سرور SSL\TLS

SSL يک تکنولوژی استاندارد و به ثبت رسيده برای تامين ارتباطی امن مابين يک وب سرور و يک مرورگر اينترنت است. اين ارتباط امن از تمامی اطلاعاتی که ما‌بين وب سرور و مرورگر اينترنت (کاربر) انتقال می‌یابد، محافظت مي‌کند تا اين انتقال به صورت محرمانه و دست نخورده باقی بماند. SSL يک پروتکل امنیتی است و توسط میليون‌ها وب‌سايت در سراسر جهان برای برقراری امنيت انتقال اطلاعات استفاده مي‌شود. برای اينکه يک وب‌سايت بتواند ارتباطی امن از نوع SSL را داشته باشد، نياز به يک گواهينامه SSL دارد.

مراحل ثبت نام

1. تكمیل فرم درخواست گواهی الكترونیكی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت میباشد (برای دریافت فرم‌ و راهنمای تكمیل آن به مخزن مراجعه نمایید)
2. دانلود و پرینت سند توافق‌نامه سطح ارائه خدمات مركز میانی اعتماد هوشمند و امضای همه صفحه‌های آن
3. واریز مبلغ به حساب بانكی (برای آگاهی از نحوه پرداخت، به بخش "هزینه‌های ثبت‌نام و نحوه پرداخت" در مخزن مراجعه نمائید)
4. فراهم نمودن مدارك لازم برای درخواست گواهی.
5. ارائه مدارک به دو صورت امکان پذیر می باشد:

مراجعه حضوری به یك دفتر ثبت‌نام (به بخش اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام مراجعه نمایید) و ارائه مدارك، فیش‌های بانكی، فرم درخواست گواهی، سند امضاشده توافق‌نامه سطح ارائه خدمات مركز میانی اعتماد هوشمند، در قالب یك CD به این مركز.

مدارک مورد نیاز ثبت نام

در صورت درخواست گواهی الکترونیکی حقیقی(شخصی) مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد.

 • اصل و كپی هر دو روی كارت ملی
 • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه

در صورت درخواست گواهی الكترونیكی حقوقی (برای سازمان ، شركت، یا مؤسسه)، مدارك زیر مورد نیاز می‌باشد:

 • 1. مدارك شناسایی فرد درخواست‌كننده در سازمان
  • اصل و كپی هر دو روی كارت ملی
  • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • 2. كپی آگهی تأسیس شركت/مؤسسه در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی ممهور به مهر شركت/مؤسسه

مدارك مرتبط با نوع درخواست گواهی كه در فرم درخواست آن گواهی بیان شده است.

در صورت ارائه درخواست گواهی به دفتر ثبت‌نام توسط نماینده‌ی درخواست‌كننده، علاوه بر مدارك فوق برای درخواست‌كننده گواهی، ارائه مدارك زیر توسط نماینده الزامی است:

 • 1. حداقل یكی از مدارك شناسایی فرد نماینده:
  • اصل و كپی هر دو روی كارت ملی
  • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • 2. معرفی‌نامه‌ای از سازمان/شركت/مؤسسه جهت شناسایی فرد نماینده. معرفی‌نامه باید بر روی سربرگ سازمان بوده و حاوی مشخصات فرد نماینده (حداقل شامل نام، نام خانوادگی، و شماره ملی) و مشخصات گواهی درخواستی (حداقل شامل نوع گواهی و نام مالك گواهی) باشد و:
  برای سازمان، توسط بالاترین مقام سازمان مرتبط با متقاضی گواهی، امضا و ممهور به مهر سازمان گردد.
  برای شركت/مؤسسه، توسط نماینده‌ی شركت/مؤسسه كه حق امضای اسناد تعهدآور را دارد، امضا و ممهور به مهر شركت/مؤسسه گردد.

هزینه ثبت نام و نحوه پرداخت

تعرفه های گواهی الکترونیکی بر اساس آخرین ابلاغ مصوب مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، به شرح ذیل می باشد :

نوع گواهی تعرفه (ریال)
مهر شرکت 270/000
گواهی کارکنان بخش غیردولتی 250/000
گواهی افراد مستقل 240/000
TLS/SSL Server 440/000

تماس با دفاتر ثبت نام

برای اطلاع از دفاتر ثبت نام به قسمت اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام مراجعه نمایید.